Silikonové fasádní pásky Lukotěs

  • Fasádní pásky Lukotěs

Silikonové fasádní pásky Lukotěs a izolace spár.

Lučební závody a.s. Kolín

Lučební závody a.s. Kolín

Fasádní pásky Lukotěs instalujeme na panelové domy, na kterých jsou stále instalovány původní izolace dilatačních spár. V dnešní době původní instalované izolace již ve většině případů neplní svou tepelně izolační a hydroizolační funkci. Dochází tak k velkým tepelným ztrátám, pronikání vody do konstrukce domu a často také k narušení komfortu bydlení tím, že v dilatačních spárách často hnízdí netopýři, ptáci a různé druhy hmyzu. Díky pronikání vody do konstrukce domu, která bývá často narušena rzí a tím se snižuje její pevnost.
V zimním období nahromaděná vlhkost uvnitř panelů mrzne a působí trhliny. Následná rekonstrukce je již náročnější a větším rozsahu než při včasné výměně izolace spár panelů.

Proč fasádní pásky Lukotěs?

Fasádní pásky Lukotěs

Fasádní pásky Lukotěs

Jedná se o český výrobek, od renomovaného výrobce Lučební závody a.s. Kolín. Výrobce klade vysoký důraz na kvalitu svých výrobků a díky tomu je schopen poskytnout na svůj výrobek „fasádní pásek Lukotěs“ záruku dvacet pět let od instalace, ve které garantuje barevnou stálost a nezměněnou pružnost.
Fasádní pásek Lukotěs je navržen a vyroben tak, že je schopen překrýt dilatační spáry různých šíří. Tohoto není možné dosáhnout při použití akrylových tmelů, jelikož jejich schopnost dilatace je omezena šíří spáry. Tmely lze použít do spár o maximální šířce čtyřicet milimetrů. Tmely mají dále také omezenou životnost a do zhruba na pět let až sedm let v závislosti na prostředí instalace.
Fasádní pásky jsou navrženy tak, aby bylo možné je bez problémů instalovat s pomocí horolezecké techniky takzvaně z lana. Tato metoda instalace nevyžaduje přistavení plošin, případně stavbu lešení. Tím je docíleno minimálního narušení komfortu bydlení obyvatel renovovaného panelového domu a také značná úspora finančních prostředků. Další výhodou je rychlá realizace oproti jiným technologiím.

Izolace dilatačních spár a společnost zlana.cz s.r.o.

Jsme certifikovanou společností, která je přímo výrobcem oprávněna instalovat fasádní pásky Lukotěs na spáry panelových domů. Naši zaměstnanci prošli odborným školením, kde si osvojili udávané pracovní postupy a dovednosti. Z tohoto důvodu jsme schopni poskytnout na naši práci záruku deset let.
Společnost zlana.cz s.r.o. již tento rok opravila více než devět tisíc metrů spár na panelových domech. Díky velkému počtu proškolených pracovníků, jsme schopni realizovat velké zakázky v krátkém čase a v perfektní kvalitě.
Dbáme také na vysokou bezpečnost při provádění výškových prací jak našich pracovníků tak také veřejnosti, která se pohybuje v okolí stavby. Jsme držitelé mezinárodní certifikace IRATA 1 a 2. Tato certifikace je platná po celém světě a někteří zákazníci ji přímo vyžadují. Používání systému IRATA minimalizuje možnosti úrazů a dalších škod, které mohou vzniknout při práci ve výškách.

Provedení fasádních pásků

Fasádní pásky Lukotěs mají nejenom izolační vlastnosti, ale také vlastnosti estetické. Výrobce je vyrábí ve čtyřech základních barevných variantách a také v různých šířkách. Barevně jsou fasádní pásky vyrobeny v barvě mahagon, slonová kost, okr, pistácie a šedá. Šířky fasádního pásku jsou šedesát, osmdesát a sto milimetrů. Tepelná odolnost pásků je od mínus padesáti stupňů až po plus sto šedesáti stupňů. Tažnost je minimálně čtyři sta procent.
V případě, že zákazník vyžaduje jinou barevnou variantu, je nutno fasádní pásek vyrobit na zakázku v minimálním odběru čtyři sta běžných metrů. Díky velkým odběrům jsme v takovém případě schopni zajistit zákazníkovi výhodnou cenu.

Technické listy výrobce ke stažení: Certifikát výrobku, TP Lukotěs, Prohlášení o shodě, Lukotěs info

Osvědčení:

Osvědčení o školení LUKOTĚS ZLANA1

Osvědčení o školení LUKOTĚS ZLANA2

 

Napište nám co pro vás můžeme udělat