Mytí oken ve výškách

Mytí oken ve výškách je činnost, kterou si majitel výškové budovy, nebo její správce jen málokdy zvládne udělat svépomocí. Pokud jste majitelem či správcem výškové budovy mytí oken jednou za čas potřebujete udělat. Jestliže je vaše budova vybavená plošinou je mytí oken velmi usnadněné, pokud ovšem plošinu nemáte, je třeba využít horolezecké techniky a osoby řádně proškolené, které mají praxi a touto činností se zabývají.

Naše společnost se mytí oken ve výškách věnuje již více než deset let a to nejen v České republice ale také v USA, Kanadě, Austrálii. Používáme výhradně horolezeckou techniku té nejvyšší kvality od výrobce PETZL a také pomůcky, které zajistí bezvadný výsledek naší práce. Vaše okna tak budou bezchybně čistá.

Jak mytí oken ve výškách probíhá?

Nejdříve nás kontaktujte telefonicky na čísle: +420 777 008 076, 777 008 960 případně přes náš formulář, nebo emailem na: info@z-lana.cz. Po domluvení schůzky přijedeme k vám přímo na místo, kde budeme činnost provádět. Po obhlídce vaší budovy a ujasnění vašeho požadavku vám vypracujeme konkrétní nabídku, která bude obsahovat jak časový rozvrh práce tak také konkrétní finanční náročnost. Pokud vám bude naše nabídka vyhovovat, stanovíme společně termín realizace.

V některých případech při mytí oken ve výškách probíhá také čištění parapetů, nebo čištění venkovních žaluzií. Veškeré tyto činnosti do nabídky v případě vašeho zájmu zapracujeme. Pokud již budeme na vaší budově provádět výškové práce, je zcele jistě vhodné zvážit, zda k mytí oken přidat také další činnosti při jedné realizaci. Vždy se tím ušetří čas a finanční prostředky.

Ilustrační obrázek pro článek o mytí oken na výškových budovách.
Mytí oken ve výškách

Je třeba nějaké omezení provozu?

Při mytí oken ve výškách omezení provozu vaší budovy žádné nenastane. Naši pracovníci použijí horolezeckou techniku, kdy není třeba žádný zábor místa pro přistavení plošiny či čehokoli jiného. Máme také vlastní stojany, které budou upozorňovat osoby nacházející se v blízkosti vaší budovy, že na vnějším plášti budovy probíhá údržba a výškové práce. Jelikož pracujeme vně budovy, není žádné omezení jejího provozu.

Jak dlouho mytí oken trvá?

Časovou náročnost vám přesně sdělíme po obhlídce vaší budovy. Velice také záleží na znečištění oken a také na druhu daného znečištění. Pokud jsou okna znečištěna běžným prachem a mytí oken probíhá pravidelně, je časová náročnost menší, pokud například máte okna znečištěná ptačím trusem, vyžaduje čištění časovou náročnost vyšší. Nejnáročnější je provádět mytí oken po stavebním znečištění, okna jsou často potřísněna například stavebními lepidly, tmely, silikony, barvou a dalšími materiály používanými ve stavebnictví.

Co musím připravit?

Prakticky nemusíte připravovat nic speciálního. Je třeba nám zajistit volný přístup na střechu budovy, přístup k přívodu vody a to je v podstatě vše. Veškeré ostatní věci jsou již na naší straně, výškovou technikou počínaje až po speciální mycí prostředky. Nepotřebujeme ani asistenci žádného vašeho pracovníka. Od zahájení naší práce pracujeme zcela samostatně až po ukončení a předání díla.

Ilustrační obrázek mytí oken ve výškách a na výškových budovách.
Mytí oken na výškových budovách

Výškové mytí oken ceník.

Jednotný ceník pro výškové mytí oken se velice těžko určuje. Na stránkách naší konkurence je možné nějaké ceníky nalézt, jedná se ale v drtivé většině případů o ceníky základní, ve kterých společnosti, které se tomuto oboru věnují, nemají zakalkulované veškeré náklady. Z tohoto důvodu vám cenu vypočítáme na základě schůzky přímo u vaší budovy. Při dlouhodobé spolupráci, při které budeme o vaši budovu pečovat pravidelně, jsou ceny domlouvány individuálně.

Proč právě naše společnost?

Jak už jsme uvedli v úvodu, jsme společnost s praxí nejenom v České republice, ale také v zahraničí. Realizovali jsme či stále realizujeme práce na výškových budovách například v USA, Austrálii, Kanadě a v Německu. Vzhledem k této praxi jsme se setkali s bezpečností práce v těch nejvyspělejších částech světa. Jak bezpečnost práce tak také poznatky a zkušenosti, které jsme získali, využíváme nadále i v České republice. Také velice dbáme na to, aby naši zaměstnanci procházeli pravidelným školením bezpečnosti práce. V neposlední řadě používáme výhradně značkové a velice kvalitní pracovní pomůcky a bezpečnostní prvky od výrobce PETZL a nikdy nepoužíváme zařízení a pomůcky jiných výrobců či dokonce neznačkové. Jsme také držitelé licence IRATA a evropského průkazu výškových prací.

Dále je naše společnost pojištěná u pojišťovny Kooperativa a to až do částky pěti milionů korun.

Naši pracovníci jsou odborníky v oboru výškové mytí oken a dbají na zachování maximální bezpečnosti při provádění prací s lanovým přístupem.

V průběhu vykonávání zakázky je zadavatel v přímém kontaktu s kontaktní osobou, která má bezchybné provedení zakázky na starost a na kterou se může vždy obrátit s dotazem či přáním.

Při provádění mytí bytových komplexů dbáme ve velké míře na co nejmenší narušení soukromí vlastníků či nájemníků bytů a pracovní dobu volíme tak abychom co nejméně obyvatele domu rušili. Pracovní dobu můžeme také upravit podle přání zadavatele.

Mytí oken ve výškách Praha

Naše společnost sídlí v Praze a mytí oken provádíme nejčastěji v Praze a Středních Čechách. Pokud ovšem potřebujete mytí oken vykonat na výškové budově jinde v České republice či zahraničí, kontaktujte nás ohledně zaslání naší nabídky. Při mytí oken ve výškách Praha není jediné město našeho působení ale také další velká či menší města v České republice. Zkrátka všude tam, kde jsou výškové budovy a mytí oken ve výškách je jediný způsob jak dodat budově opět reprezentativní vzhled a umožnit z budovy čistý výhled. Nabídku pro vás rádi vypracujeme.

Ilustrační obrázek mytí oken ve výškách Praha

Odstraňování ochranných folií z oken.

Ochranné fólie je nutné odstranit odborně a podle výrobce stanovené lhůtě. Pokud tak nebude učiněno hrozí, že při odstraňování fólii zůstávají zbytky lepidel na oknech, které je velmi náročné odstraňovat. Na tuto činnost je používána speciální chemie v kombinace s mechanickým odstraňováním s pomocí břitu. Ochranné okenní fólie se odstraňují po dokončení stavebních prací jak z interiéru budovy, tak také z exteriéru budovy.

Každé okno je jiné.

Rámová konstrukce okna bývá nejčastěji plastová nebo duralová, případně jsou okna usazena v železných profilech. Také použitá skla mají rozdílné vlastnosti. Některá jsou kryta protisluneční nebo bezpečnostní fólií. Každý typ použitých oken vyžaduje speciální postup a použití přesných chemických přípravků. Velmi důležitá je také teplota okolí a povrchu samotného okna, případně intenzita slunečního svitu.

Závěrem

Jak jsme již výše uvedli, máme velkou praxi v oboru mytí oken ve výškách, také jsme schopni postarat se o vaši budovu nejen v Praze, Středočeském kraji, celé České republice ale také v zahraničí. Rádi s vámi budeme spolupracovat dlouhodobě a pravidelně a k tomuto také uzpůsobíme naše ceny.

Vzhledem k tomu, že máme dlouholetou praxi a používáme pouze značkové vybavení a prostředky na mytí oken, jsou výsledky naší práce perfektní a za naší prací si vždy stojíme. Jelikož je tato stránka věnovaná pouze jednomu oboru, kterým je právě mytí oken, neváhejte se na nás obrátit i v případě potřeby jiné činnosti vykonávané ve výškách. Při mytí oken jako další činnosti nejčastěji naši zákazníci objednávají další služby, které je možné prádět pomocí horolezecké techniky. Výškové práce mají opravdu velký rozsah využití při opravách a údržbě domů.

Těšíme se na spolupráci.

 

Napište nám co pro vás můžeme udělat