Malířské práce za pomoci horolezecké techniky Praha

Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha

V průběhu listopadu a prosince naše společnost prováděla malířské práce pomocí horolezecké techniky v centru Prahy. Jednalo se o malování prostor, které nejsou pro běžné malíře pokojů a bytů lehce přístupné. Je tedy nutné použití speciální horolezecké techniky používané pro výškové práce tak, aby bylo možné potřebná místa kvalitně vymalovat. Níže uvádíme několik zajímavostí k této zakázce.

Příprava malování

Po kontaktování naší společnosti zákazníkem si náš zástupce domluvil prohlídku daného objektu. Ve sjednaný den byla provedena domluvená prohlídka, při které bylo přesně specifikováno co od nás zadavatel očekává. Po prohlídce jsme klientovi zaslali v dohodnutém termínu cenový návrh na provedení prací včetně časového harmonogramu.

Průběh malování

Při prohlídce objektu bylo upřesněno, že se jedná o kompletní vymalování hlavní chodby a schodiště v daném domě. Bez použití prostředků pro výškové práce by vymalování nebylo možné. Samotné malování bylo dále náročné také tím, že se jednalo a historickou budovu v samém centru Prahy na Praze 1 – Senovážném náměstí. Z tohoto důvodu bylo nutné testovat samotné pracovní postupy a materiály a toto nadále konzultovat se zákazníkem pro schválení daného postupu. Nebylo možné zjistit, jaké materiály a postupy jsou v minulosti použité.

Při samotném provádění výmalby probíhali také další nutné práce nad rámec samotného malování. Jednalo se například o drobné opravy prasklin, ozdobných prvků, tmelení parapetů, tmelení rámů oken či tmelení soklů. Toto vše bylo nutné pro bezvadný konečný výsledek předaného díla.

Také samotné malování bylo prováděno na různých místech odlišně a to stříkáním, malování štětkou a drobné ozdobné prvky byly malovány štětcem.

Časová náročnost

Vzhledem k tomu, že Státní úřad pro jadernou bezpečnost byl během provádění zakázky kompletně v provozu, nebylo možné malování přes pracovní týden. Bylo tedy možné pracovat pouze od pátečního večera do nedělního večera tak, aby chod úřadu nebyl ani v nejmenším narušen. Dále to znamenalo, že v neděli večer museli být malované prostory dokonale uklizeny tak, aby nic nebránilo běžnému provozu. Naši pracovníci tak každý páteční večer museli velice důkladně zakrýt veškeré klempířské prvky, podlahy, kování, zábradlí. Zakrytí bylo vždy provedeno velice pečlivě aby nedošlo k žádnému poškození.

Celkově byl tedy potřebný čas rozdělen do několika týdnů. Pokud zakázku časově shrneme, jednalo se o patnáct pracovních dní při pětičlenném týmu pracovníků.

Závěrem

Tato zakázka přímo ukazuje, jaké možnosti využití mají výškové práce prováděné pomocí horolezecké techniky. Nejedná se tedy pouze o práce vně budov, ale také o místa, která jsou s pomocí běžné techniky (například pomocí plošin či lešení) jen těžce přístupná, či vůbec nepřístupná. Je tedy možné využít výškové práce s pomocí horolezecké techniky jako hlavní technologii, či ji s běžně používanými technologiemi kombinovat.

 

 

Napište nám co pro vás můžeme udělat