Opravy a čištění světlíků Praha

Opravy světlíků jsou mnohdy náročné hlavně z důvodu přístupnosti a také vzhledem k tomu o jaký světlík se jedná.

Světlíky mohou být lehce dostupné například na ploché střeše, kde jsou místěné jako zařízení na propustnost světla, ale hůře přístupné mohou a většinou jsou světlíkové šachty ve starších domech, které slouží k odvětrávání malými okny. Ať má váš dům či nemovitost jakýkoli světlík, čas od času je nutné provést údržbu či opravu těchto prostor a zařízení.

Opravy a čištění střešních světlíků.

Střešní světlíky jsou určené pro prosvětlení například průmyslových hal, výrobních objektů, galerií, různých zrekonstruovaných půdních prostor nebo obchodních prostor a dalších. Používají se hlavně tam, kde není velká možnost použití klasických oken a tak přívod venkovního světla je řešen tímto způsobem. Světlíky bývají umístěné nad samotnou střechou a mají obrubu o různé výšce. U starších průmyslových světlíků na velkých halách je mnohdy stále namontováno klasické drátosklo. U modernějších světlíků jsou používány polykarbonáty či čiré sklo.

Ať už má vaše budova osazen jakýkoli světlík je třeba dbát na jeho údržbu. Naše společnost zajistí jak údržbu tak také opravu jakéhokoli světlíku. Ohledně oprav se nejčastěji setkáváme s potřebou výměny některých klempířských prvků, či výměny poškozeného skla nebo polykarbonátu. Jedná se o práci ve výškách, při které používáme horolezeckou techniku a jsme schopni pracovat v jakékoli výšce a prostoru. Světlíky je nutné také čistit, jelikož propustnost světla se snižuje. Provedeme čištění světlíků přesně podle zadání. V neposlední řadě u střešních světlíků, které mají kovovou konstrukci, provedeme nátěry konstrukce doporučenou barvou a postupem.

Opravy a čištění světlíkových šachet

Světlíkové šachty slouží k odvětrávání uvnitř domů. Nejčastěji se jedná o kuchyňské prostory, koupelny, spižírny či záchody. Další funkcí světlíkové šachty je přívod světla k těmto prostorám. V neposlední řadě jsou v některých šachtách vedeny také inženýrské sítě. Světlíkové šachty bývají nejčastěji umístěné u štítové zdi dvou sousedních domů. V některých případech jsou vystavěny také v sousedství schodiště, případně v obou případech. Světlíkové šachty vedou celou výškou domu, ve většině případů nejsou v horním ukončení zajištěné například ochranou sítí proti ptactvu.

Světlíkové šachty neboli světlíky bývají mnohdy dosti opomíjené a to vzhledem k tomu, že nejsou na očích, při rekonstrukci mnohých domů stavitelé okénka vedoucí do světlíku nechali zazdít a vyvedeno bylo pouze odvětrávání a tak se stávalo, že majitel domu světlík opomíjel. Mezi tím, kdy se tomuto prostoru nikdo nevěnoval, nastěhovali se tam ptáci, mnohdy tam také uhynuli. Světlík se stával odpadištěm, které přitahovalo hlodavce a bylo místem vzniku bakterií.

Nejčastější činnosti při údržbě světlíků

Tyto domovní šachty i dnes vypadají mnohdy nevábně a je více než dobré se věnovat jejich údržbě. Ať už máte ve vaší světlíkové šachtě vedené inženýrské sítě, nebo slouží čistě pouze pro odvětrávání, je vhodné provést revizi stavu. Nejčastěji zajišťujeme vyklizení světlíkové šachty od ptačího trusu a odpadků, při které zkontrolujeme stav omítek a vyzdění světlíku.

V případě špatného stavu omítek omítku oklepeme a znovu omítneme, také provedeme nátěr vhodnou omítkovou barvou nejčastěji světlého odstínu. V případě, že jsou světlíkem vedené sítě, provedeme kontrolu, čištění a odmaštění daných sítí. Také zbrousíme a natřeme veškeré kovové prvky, které jsou v šachtě umístěné.

V neposlední řadě zajistíme světlík ochranou sítí proti holubům, tak aby nemohli již ve světlíku hnízdit a prostor znečišťovat, případně zastřešení s polykarbonátem či čirým sklem s možností odvětrávání světlíku.

Práce ve světlíkových šachtách bývá velmi náročná z důvodu malého prostoru pro výkon samotné činnosti. Přístup do šachet je velmi omezený. Z tohoto důvodu se nejčastěji využívají výškové práce s pomocí horolezecké techniky. Pracovníci provádějící takovéto výškové práce mají mezinárodní průkaz výškových prací IRATA 1 a 2. Tím je zajištěna bezpečnost samotných pracovníků a jistota majitele domu, že jsou dodržována veškerá pravidla bezpečnosti práce a také kvalita odvedené práce.

 

Napište nám co pro vás můžeme udělat