Odstraňování sněhu

V případě silného sněžení se může stát a také se stává, že na střechách domů zůstává silná vrstva sněhu. Pokud se jedná o lehký sníh, nemusí to znamenat nic nebezpečného. Pokud ovšem dojde k oteplení, případně napadne silná vrstva těžkého mokrého sněhu, je třeba se mít na pozoru.  Těžký sníh se může na střeše dát do pohybu a nekontrolovaně začít padat ze střechy na zem. Pokud jste majitelem či správcem bytového nebo činžovního domu, vedle kterého jsou v bezprostřední blízkosti chodníky, může dojít i k vážným úrazům chodců a osob pohybujících se v okolí domu. V lepším případě padající sníh z vaší střechy způsobí pouze škody na majetku například na zaparkovaných vozidlech.

V případě, že na střeše objektu zůstává silná vrstva sněhu, nemusí jít pouze o nebezpeční pádu sněhové vrstvy na zem, ale je také silně namáhána střešní konstrukce a může dojít k jejímu proboření.

Odstraňování sněhu

Jak jsme již výše nastínili, silná vrstva sněhu na vašem objektu může způsobit velké potíže a v nejhorších případech také úraz či vážné poškození domu. Pokud takováto situace nastane je velice vhodné sníh ze střechy kontrolovaně odstranit. Naše společnost odstraňování sněhu ze střech provádí kontrolovaně a tak aby nevznikly škody na majetku a zdraví.

Z jakých budov sníh odstraníme

Jsme schopni odstranit sníh z malých staveb, jako jsou například garáže a rodinné domy stejně tak z velkých staveb, jako jsou obytné a činžovní domy a průmyslové objekty. Na velikosti budovy nezáleží, stejně tak jako na sklonu střechy. Může se jednat o střechu plochou či členitou šikmou. Při odstraňování sněhu zajistíme pod domem upozornění formou cedulí a ohraničení výstražnou páskou. Dále také osobou, která bude dohlížet, aby se k domu v době odstraňování sněhu nikdo nepřiblížil a nedošlo tak ke zbytečnému úrazu.

Odstraňování ledu a rampouchů ze střech

Při změnách teplot, kdy se například přes den oteplí a v noci klesne teplota opět pod nulu se mohou tvořit v okapech ledové bloky a také rampouchy. Při dalším oteplení hrozí, že rampouchy a kusy ledu začnou padat na zem v okolí domu. Ledové bloky v okapech brání plynulému odtékání vody z tajícího sněhu na střeše do okapových svodů. Nejen že jsou okapové žlaby a svody nadměrně namáhány, ale uvolněné kusy ledu a rampouchy ohrožují své okolí. Led a rampouchy kontrolovaně odstraníme ze střechy a jejího okolí tak aby dále nehrozilo nebezpečí úrazu nebo škodám na majetku.

V případě odstraňování sněhu a ledu ze střech používáme horolezeckou techniku pro výškové práce. Jsme držiteli mezinárodní certifikace výškových prací IRATA 1 a 2. Dále jsme pojištění proti škodám na majetku až do částky pěti milionů korun. V případě, že potřebujete odstranit sníh či led ze střechy kontaktujte nás prosím telefonicky, emailem případně vyplněním kontaktního formuláře.

 

Napište nám co pro vás můžeme udělat