Izolace spár panelových domů Tachov

Naše společnost prováděla v listopadu 2020 izolace spár panelového domu. Jednalo se o menší panelový dům ve městě Tachov. Práce probíhali na sklonku sezony, kdy počasí umožňovalo provádět venkovní práce na plášti budovy.

Příprava izolací spár panelového domu.

Před samotnou realizací zakázky náš pracovník obhlédl po dohodě se zadavatelem místo výkonu práce, zhodnotil stav budovy a dilatačních spár. Poté byla klientovi vypracována a zaslána konkrétní cenová nabídka s časovým harmonogramem prací. Součástí nabídky byl také přesný seznam použitého materiálu od konkrétního výrobce. Konkrétním výrobcem byla navržena společnost Lučební závody Kolín a.s., která vyrábí silikonové fasádní pásky Lukotěs. Jedná se o pásky, které je možné použít pro spáry o různých šířkách a jsou vyráběny v několika barevných variantách. Výrobce na tyto pásky poskytuje po instalaci záruku 25 let na trvanlivost a barevnou stálost. Naše společnost je certifikovaným partnerem výrobce a je oprávněna provádět instalace fasádních pásků Lukotěs. Izolace spár panelových domů provádíme po celé ČR.

Provedení izolací

Po schválení nabídky klientem byl domluven termín samotného provedení izolací spár na panelovém domě. Vzhledem k tomu, že se jednalo o menší panelový dům o třech podlažích, práci prováděli dva naši pracovníci. Veškeré vybavení a materiál si naši pracovníci dopravili na místo práce firemním dodávkovým vozem. Místo výkonu práce řádně označili tak aby procházející byli informování o tom, že na plášti budovy jsou prováděné výškové práce. Izolace spár jsme provedli dle dohodnutého časového harmonogramu a to v rámci jednoho pracovního dne. Spotřebováno bylo celkem sto dvacet běžných metrů fasádního pásku v rámci všech izolačních spár na celém domě.

Celé izolační práce jsme prováděli bez použití plošin a lešení takzvaně z lana. Nebylo tedy třeba žádné speciální techniky. Naši pracovníci používají horolezeckou techniku, kdy je nutný pouze přístup ze střechy budovy. Jsme držitelé certifikací IRATA 1 a 2, čímž je zajištěna kvalita a bezpečnost při provádění výškových pracích.

Význam izolací spár panelových domů

Izolace panelových domů je nutné provádět pravidelně v časovém rozsahu, který je určen použitím původních izolací. V případě zanedbání této údržby začne do konstrukce domu zatékat, bude docházet k úniku tepla z budovy a začne se narušovat statika domu. Dále vlivem zatékání může docházet také k promrzání části stěn.

 

 

Napište nám co pro vás můžeme udělat