Opravy komínů

Komín je neodmyslitelnou součástí každého domu, je to velice důležitý prvek i v dnešní době kdy topení tuhými palivy je v mnoha místech na ústupu. Komíny jsou například nadále využívány jako větrací či odsávací cesty nebo pokud se použije vložkování, je uzpůsoben pro odvod spalin po přechodu na topení plynem. Ať již používáte komín k jakému koly účelu, je čas od času nutné provést na komínu údržbu, opravu či zajištění havarijního stavu.

Nejvíce náchylná část pro poruchy je nadstřešní část komínu. Tato část komínu je vystavována neustálým povětrnostním vlivům, žáru slunce a dešti. Dochází tak k erozi a postupnému zhoršování stavu. Zároveň se jedná o tu část, která bývá nejhůře přístupná pro případnou údržbu či opravu. V těchto případech je ideální pro uvedenou činnost využít možností horolezecké techniky a zkušeností výškových pracovníků.

Havarijní stav komínu

Špatný stav komínu nad střechou

Tímto označujeme stav nadstřešní části komínu, který hrozí částečným či úplným zřícením. Ve většině případů je nutný okamžitý zásah, který odstraní hrozící nebezpečí. Pokud nadstřešní část komínu již není možné opravit, komín hrozí nekontrolovatelným zřícením, naši pracovníci komín bezpečně rozeberou a jednotlivé části dopraví na zem tak aby nehrozil pád. Tímto je nebezpečí odstraněno a je možné přistoupit k rekonstrukci komínu. Havarijní stavy komínu nejsou vždy ze země viditelné a jejich opravdový stav je zjištěn až ve chvíli, kdy se náš pracovník k danému komínu dostane. Mnohdy se stává, že se majitel nebo správce nemovitosti domnívá po letmé oční kontrole komínu na dálku, že jeho stav je přinejmenším dobrý. Bohužel v mnoha případech tomu tak není. Opravdový stav je zjistitelný vždy při přímé kontrole komínu.

Opravy Komínu nad střechou

Pokud je stav komínu špatný, ale ne havarijní je možné pomocí horolezecké techniky zajistit opravu komínu nad střechou. Stává se, že v nadstřešní části komínu je opadaná omítka a jsou také vydrolené jednotlivé spáry. V tomto případě naši pracovníci zajistí odstranění staré omítky, vytmelení spár a nové omítnutí komínu. Také kolem komínu instalujeme nové klempířské prvky. Následně komín nabarvíme podle přání zákazníka tak aby plnil nejen užitnou funkci ale také tu estetickou.

Údržba komínů

Komín nejen že sám o sobě plní užitnou funkci domu, mnohdy jsou komíny vnímány také jako estetický prvek. Nezřídka zákazníci požadují kontrolu komínu s opatřením novým nátěrem. Komíny nejenom že zkontrolujeme, ale také je opatříme novým nátěrem přesně tak jak si majitel nebo správce domu přeje.

Komínové lávky

Pro pohyb na střeše jsou používány v některých případech také takzvané komínové nebo střešní lávky. Tyto lávky slouží k možnosti dostat se ke komínu, aniž by bylo nutné vstoupit přímo na střešní krytinu. V průběhu času také na tyto lávky působí povětrnostní vlivy, lávky korodují a přestávají být bezpečné pro případné použití. I v dnešní době lze na střechách domů narazit na komínové lávky dřevěné, které zcela jistě již bezpečné nejsou. Výměna těchto lávek je prováděna pomocí horolezecké techniky. Pokud je možné rekonstrukce lávky, lávku zrekonstruujeme, v opačném případě po dohodě s klientem lávku vyměníme za novou.

Tímto jsme představili naše základní služby, které nejčastěji provádíme na komínech činžovních a rodinných domů. Setkáváme se také s netypickými požadavky našich zákazníků při údržbách či opravách komínů, které vždy řešíme individuálně po dohodě se zákazníkem. Nevěnujeme se pouze komínům na rodinných a činžovních domech ale také továrním a průmyslovým komínům.

Opravy továrních a průmyslových komínů

V dnešní době zůstává mnoho továrních a průmyslových komínů stát i v místech kde by jste je nečekali. Je to dáno tím, že jsou buď již historického původu, nebo jsou v místech, kde klasický odstřel komínu není vzhledem k okolním budovám možný.

Každý komín a tovární nevyjímaje potřebuje údržbu. Stejně jako na komíny na činžovních a rodinných domech tak také na ty tovární působí vnější vlivy počasí. U továrních komínů ve většině případů po celém jejich plášti (dříku). Stává se tak, že se části pláště komínů drolí, je třeba kontrolovat lávky a stupadla. Zajistíme tak kontrolu komínu bez ohledu na jeho výšku, opravy pláště, vyplnění spár, a lávek včetně výstupních prvků (stupadel), klempířských prvků a komínového oplechování. V případě potřeby opravíme hlavici samotného komínu a zhotovíme betonovou desku.

Údržba a opravy továrních komínů

Údržba továrních komínů

Tovární komín má funkci také jako estetický prvek, proto nabízíme běžnou údržbu a kontrolu továrních komínů, při které po dohodě se zákazníkem opatříme komín novým nátěrem podle výběru barev a s motivem, který si zákazník přeje. Dále namontujeme, nebo vyměníme na komínu svěrné pásy, opravíme či vyměníme hromosvodovou soustavu případně vyměníme světelné prvky na komínu. Na tovární komíny vzhledem k jejich výšce jsou často montovány vysílače a antény. Vzhledem k výšce montáže je použití lanové techniky jednou z možností, kterou nabízíme.

Tovární komín jako nosič reklamy

Tovární komíny se v některých případech stávají také nosičem reklamy či reklamních prvků. V některých případech je přáním zákazníka mít reklamu na komínu přímo namalovanou podle dodané předlohy a přesné velikosti. Klientovi doporučíme použití vhodných barev a podle dodaného plánu reklamu na komín namalujeme. Druhou používanou možností je zavěšení reklamního banneru na komín. V tomto případě vytvoříme na komínu pružný rám z ocelových ok a ocelového lana. Do tohoto rámu reklamní banner vpleteme na pružném laně tak aby reklamní plachta v případě poryvů větru by pružně uchycená a nedošlo k její destrukci.

Bourání továrních komínů

V některých případech nastane situace, že je třeba tovární komín zbourat. Jak jsme již výše uvedli, ne vždy je možné použít klasický odstřel komínu a je tedy nutné přistoupit k ručnímu rozebrání. Naši pracovníci velice bezpečně a kontrolovaně tovární komín postupně rozeberou.

Pro naše zákazníky kromě výše uvedených služeb nabízíme například také pořízení fotografií stavu daného komína, kdy náš pracovník pomocí horolezecké techniky a fotoaparátu stav komína zdokumentuje a klient na základě dodaných detailních fotografií může sám stav komínu posoudit a rozhodnou o dalším postupu. Práce na komínových tělesech provádíme v Praze a po dohodě po celé České republice. Naši pracovníci pracují pouze se značkovým vybavením od předního výrobce horolezecké techniky společnosti PETZL a také jsou držiteli průkazu výškových prací a certifikátu bezpečnosti práce ve výškách IRATA. Nedílnou součástí našich služeb je také kvalitní pojištění od pojišťovny Kooperativa pro nenadále události až do výše pět milionů korun. Výškové práce provádíme již více než deset let nejenom na území České republiky, ale také Kanady, Německa, USA a Austrálie.

 

Napište nám co pro vás můžeme udělat