Demolice balkonu Praha

V září 2020 jsme byli požádáni zákazníkem, zda můžeme provést částečnou demolici balkonu. Balkon byl umístěn ve čtvrtém patře činžovního domu v Praze směrem do vnitrobloku. Vzhledem ke špatnému stavu balkonu bylo nutné, aby samotnou činnost demolice prováděl pouze jeden pracovník se zajištěním.

Příprava demolice

Nejprve bylo zapotřebí vytvořit bezpečné pracovní prostředí pro pracovníka, který bude demolici balkonu provádět. Poté jsme museli zajistit okolí samotné demolice. Zajištění stavby bylo provedeno jak pomocí informativních cedulí a ohraničující výstražné pásky, tak také zakrytí dlažby a oken. Zakrytí dlažby a oken v nižších patrech bylo provedeno pomocí OSB desek. Dále jsme také zajistili vchod do dvora, který byl v těsné blízkosti.

Průběh demolice balkonu

Celkový stav balkonu před započetím demolice nebyl znám. Bylo tedy se zadavatelem domluveno, že demolice bude ze začátku pouze částečná a zadavatel zhodnotí, zda se bude dále pokračovat k úplné demolici či zda bude povolán statik.

Jako první bylo odstraněno staré balkonové zábradlí, které jsme opatrně spustili dolů na dvůr, jehož dlažbu jsme ochránili pomocí OSB desek. Po celkové demontáži kovového zábradlí došlo na postupné odbourávání betonových částí balkonu. Po částečném odbourání viditelně uvolněných a popraskaných částí balkonu bylo na žádost zadavatele další bourání pozastaveno. Zadavatel si k posouzení stavu balkonového tělesa zavolal specialistu na statiku budov. Po prohlídce statikem bylo konstatováno, že balkon již dále není nutné demolovat, jelikož po důkladné opravě může dále sloužit svému účelu.

Závěrem

Naše společnost tedy po částečné demolici od dalšího pokračování po dohodě se zadavatelem upustila. Jelikož jsme se důkladně věnovali přípravě demolice jako takové, nedošlo k žádným škodám na okolním majetku, ani k jiným nečekaným událostem v průběhu demolice.  Veškeré uvolněné části balkonu včetně kovového zábradlí jsme kontrolovaně dopravili dolů na zem přímo na chráněné místo které tomu bylo určené. Demolice probíhala celkově jeden pracovní den. Práce probíhali v celkovém počtu třech pracovníků.

 

 

Napište nám co pro vás můžeme udělat