Instalace antén a satelitů

Naše společnost nabízí také instalaci antén všeho druhu. Instalace antén se zdá být jednoduchou záležitostí a popravdě v některých případech to opravdu složité není. Problém může nastat, pokud je třeba anténu instalovat ve výšce, kam žebřík nedosáhne. Případně ve výšce, kam sice žebřík dosáhne, ale již si nejste jistí úspěchem celé akce. Instalace antény ve výškách vně prostor budovy může být někdy pro člověka technicky nevybaveného neřešitelný problém. V těchto případech naše společnost antény nainstaluje za vás.

Jaké antény instalujeme?

Antény instalujeme na střechách rodinných domů, na fasádách panelových domů, instalujeme domovní společné antény, satelity (paraboly pro příjem satelitu), dále také antény a speciální zařízení na vysílačích, sektorové vysílače, access pointy a další zařízení umístěné ve výškách.

Instalace antén na rodinném domu

Na rodinných domech mohou být antény a paraboly satelitů umístěné jak na fasádě domu na předem zaměřeném a doporučeném místě, tak také na střechách domů. Vaše antény instalujeme přesně dle doporučení a návodu výrobce či dodavatele na určené místo pomocí horolezecké techniky či žebříků. Dále zajistíme přívod potřebných kabelů pro zapojení.

Instalace společných televizních a rádiových antén

V případě, že využíváte, případně se připravujete na využívání společné televizní antény, je třeba anténu někam umístit. Nejčastěji na střechu bytového nebo panelového domu. Zajistíme montáž anténního stožáru na vybrané místo a namontování samotných antén. Dále také montáž závěsných kabelových rozvodů pro zapojení.

Instalace satelitů

Instalace satelitů správně tedy parabol pro příjem satelitního vysílání nabízíme na všechny typy domů a objektů. V některých případech si přejete nebo je nutné umístění na specifické místo, kam není možný běžný přístup. Pomocí horolezecké techniky umístíme parabolu pro příjem satelitního vysílání na jakékoli místo na budově.

Instalace access pointů a sektorových vysílačů

Instalujeme, případně asistujeme při instalacích access pointů či sektorových vysílačů. Místa pro instalaci těchto zařízení jsou mnohdy staré tovární komíny, vodárenské věže a podobná zařízení. Instalace je vždy prováděna ve výškách a mnohdy za ztížených podmínek. Naši pracovníci odborně proškolení na výškové práce nainstalují tato zařízení přesně podle pokynů zadavatele či mohou při instalaci asistovat.

Výškové práce pomocí horolezecké techniky mají tu výhodu, že není třeba objednávat různá lešení případně pracovní plošiny. Není třeba zábor místa a pracovníci se dostanou také všude tam, kde přístup je velice ztížený. Pracovníci naší společnosti mají mezinárodní licence výškových prací IRATA 1 a 2.

Napište nám co pro vás můžeme udělat