Mytí oken výškové budovy Praha

V září letošního roku 2020 naše společnost prováděla zakázku na mytí oken ve výškách. Realizace zakázky byla prováděna na budově, která se nachází V Praze 9. Celkově měla budova 9 pater a část fasády budovy byla prosklená.

Příprava samotné zakázky

Byli jsme oslovení správcem budovy, který požadoval cenový návrh na mytí oken a prosklených částí fasády na uvedené stavbě. Součástí zakázky bylo také mytí parapetů a rámů samotných oken. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice členitou stavbu a stav znečištění jsme neznali, bylo nutné před samotným vystavením cenového návrhu provést osobní prohlídku. Po provedení osobní prohlídky objektu, jsme připravili kompletní cenovou nabídku na prováděné práce, včetně videa ze samotné prohlídky. Prohlídka budovy byla provedena nejen vizuálně ze země, ale také s pomocí horolezecké techniky v celkové výšce budovy.

Mytí oken ve výškách realizace

Po podání cenové nabídky jsme byli osloveni zadavatelem s tím, že naše cenová nabídka uspěla a je tedy možné výškové mytí oken realizovat. Nejednalo se tedy pouze o mytí oken, ale jak jsme již výše zmiňovali, součástí zakázky bylo také mytí parapetů a mytí rámů oken. V některých velice špatně dostupných místech probíhalo několikanásobné mytí. V případě několika násobného mytí bylo nejprve nutné pomocí speciální škrabky odstranit hrubé nečistoty. Hrubé nečistoty se nacházeli jak na parapetech, tak také na rámech oken i na samotných oknech. Po odstranění hrubých nečistot bylo nutné provést první mytí a poté další mytí. Mytí bylo opakováno až do chvíle, kdy byly okna, parapety či rámy bezchybně čisté. Stejného postupu jsme použili také na prosklené fasádě budovy.

Závěrem

Tato zakázka patřila mezi náročnější, jelikož v některých místech bylo nutné postup mytí opakovat i několikrát. Provedení zakázky od zahájení prací až po předání bezvadně provedeného díla trvalo celkem sedm pracovních dní. Na zakázce pracovalo šest výškových pracovníků. Zakázka na mytí oken byla kompletně provedena pomocí horolezecké techniky, takzvaně z lana. Nebylo tedy nutné použití plošin či lešení.

 

 

Napište nám co pro vás můžeme udělat