Nátěry fasád

Nátěry fasád je vhodné provádět pravidelně jednou za zhruba 15 let. Pro kvalitní a dlouhotrvající nátěry fasád je možné použít silikonovou fasádní barvu na bázi silikonových pryskyřic, která je vodoodpudivá, má samočistící schopnosti a je extrémně odolná povětrnostním vlivům a UV záření.

Fasádní barvu poté nanášíme nejlépe speciálním stříkacím zařízením, které zaručí rovnoměrné překrytí stříkaných ploch na fasádě, dále je možné nanášení barvy válečkem či štětcem. Barvu je možné míchat do různých barevných odstínů.

Krátce o společnosti

Společnost zlana.cz s.r.o. se specializuje nejenom na výškové práce, ale také na nátěry fasád. Nátěry fasád provádíme většinou na činžovních domech, panelových domech nebo bytových domech. Samozřejmostí je kromě samotného nátěru fasády také nutná oprava fasády před samotným nátěrem.

Nátěry fasád panelových domů

Barevný nátěr fasády panelového domu Praha

Barevný nátěr fasády panelového domu Praha

Bytový fond panelových domů je v České republice velice rozšířený. Stavba prvních panelových domů sahá až do padesátých let minulého století a jejich výstavba trvala až do poloviny devadesátých let minulého století. V roce 1995 byly zkolaudovány poslední takto postavené domy na sídlištích Černý Most a Stodůlky. Celkem v těchto domech žije zhruba tři miliony občanů České republiky. Není tedy divu, že je třeba provádět nátěry fasád panelových domů ve velkém rozsahu.

Technické možnosti nátěrů fasád

Panelové domy, které potřebují provést nátěr fasády mohou být o různých velikostech, a to od několika málo pater až třeba po domy o dvaceti a více patrech. Některé společnosti, které nátěry fasád nabízejí disponují například pouze technikou plošin. Použití plošin umožní nátěr fasády pouze do omezeného počtu pater, tedy výšky domu. Dále je také nutné, aby prostor kolem domu byl pro plošinu přístupný. Pokud bude dům vyšší, než pracovní dosah plošiny či okolí domu nebude umožňovat přístup plošiny, je možné použít například lešení.

Stavba lešení není ovšem levná záležitost, je třeba lešení postavit kolem celého domu a v neposlední řadě to velice naruší soukromí samotných obyvatelů domu. Dalším faktorem, který není pro stavbu lešení zrovna příznivý je celkem dlouhá realizace samotné stavby lešení. Také samozřejmě demontáž lešení zabírá o mnoho více času než odstranění plošiny či ukončení práce výškových pracovníků na laně.

Pokud ve výše uvedených příkladech použití techniky plošin či lešení vidíte jako komplikaci, je zde možná nejméně komplikovaná technika přístupu k objektu ve výšce. Jedná se o přístup pomocí lanové techniky, takzvaně práce z lana. Funguje to tak, že výškový pracovníci se pomocí lan spouští ze střechy panelového domu a provádějí nátěr fasády v daném sjezdu. Velikou výhodou tohoto pracovního postupu je, že není nutné zajišťovat zábor místa nebo připravovat speciálně prostor kolem domu. Také se jedná o nejrychlejší přístup k panelovému domu výškovým pracovníkem.

Způsob nátěru fasády panelového domu.

Barvu na fasádu panelového domu je možné nanášet natíráním, případně nástřikem s pomocí speciálního zařízení. V celém článku, a i jinde na našem webu se setkáte většinou s výrazem „nátěr fasád“ nebo „nátěr fasády“ a podobně. O nástřiku fasád se zmiňujeme méně. Je to dáno tím, že stále většina našich zákazníků vyhledává naše služby spíše se slovním spojením nátěr než nástřik.

Ve většině případů provádíme nástřik fasády pomocí speciálního zařízení, které používá technologii Airless. Technologie Airless využívá stříkání za pomoci tlaku několika set atmosfér bez přístupu vzduchu. Díky využití této technologie jsme schopni nejenom provést nástřik fasády v té nejvyšší kvalitě, ale také oproti jiným technologiím několikrát rychleji. Místa, která by nebyla dostupná technologií Airless dokončíme nátěrem válečkem či klasicky štětcem. Jedná se spíše o drobná malá místa, kde by stříkání barvy mohlo způsobit znečištění okolí, případně drobná místa, kam se se stříkacím zařízením není možné dostat.

Příprava nátěru fasády panelového domu.

Samotná příprava nátěru fasády je velice důležitá a je třeba jí věnovat co největší péči. V případě, že budete mít dobrou přípravu nátěru, bude i celý výsledek vypadat perfektně a nátěr vydrží po velice dlouhou dobu.

Před úplným začátkem realizace se naši pracovníci slaní po fasádě domu a stav fasády důkladně zkontrolují a v případě potřeby také zdokumentují. Pokud bude fasáda porušená, dohodneme s objednatelem postup opravy fasády. Dále fasádu vždy důkladně vyčistíme a umyjeme tlakovou vodou a dále vždy penetrujeme vhodnou penetrací.

Po všech nutných úkonech započneme samotný nátěr. Po dokončení nátěru panelového domu poskytujeme záruku na použité barvy až dvacet pět let dle vybraného výrobce použitých barev.

Nátěry fasád bytových a činžovních domů

Bytové a činžovní domy jsou různého stáří a fasády těchto domů jsou vždy originální. Na rozdíl od panelových domů mají fasády různé římsy či zdobení. V některých případech podléhají také památkové ochraně.

Fasádu bytového případně činžovního domu nejdříve řádně prohlédneme a zjistíme její skutečný stav. Pokud je fasáda v pořádku, navrhneme postup mytí a penetrace před finálním nátěrem. V případě, že má fasáda různá poškození a nedostatky, její aktuální stav zdokumentujeme a nutné kroky konzultujeme se zadavatelem.

Po určení rozsahu a postupu oprav fasády, nejdříve fasádu opravíme a poté přistoupíme k samotnému finálnímu nátěru. Tam, kde je to možné využijeme vždy technologii Airless stříkání barvy. Tam, kde to možné není budeme postupovat s pomocí válečků a štětců.

Fasády u bytových a činžovních domů jsou jedinečné, a tak nelze říci univerzální postup nátěru fasády, který by se vztahoval ne všechny domy z této kategorie. Je tak vždy důležitá návštěva našeho technika přímo na místě u daného objektu.

Nátěry fasád rodinných domů.

Rodinné domy stejně jako domy činžovní či bytové mají fasády z různých materiálů a v různých provedeních. U rodinných domů je možné si v hodně případech vystačit s pomocí žebříků, či malých plošin. Kontrola stavu fasády a její případná dokumentace bývá rychlá a je možné zadavateli poměrně okamžitě navrhnout vhodná řešení.

Po domluvě se zadavatelem bývá také realizace samotného nátěru nebo nástřiku fasády vcelku rychlá a bez komplikací.

Zkušenosti a záruky

Naše společnost zrealizovala již velké množství zakázek na nátěr fasád. Vlastníme několik Airless stříkacích zařízení tak aby bylo možné provádět nástřik fasády na velkých panelových domech, případně bytových nebo činžovních domech rovnou několika pracovníky najednou. Tím zajistíme výrazné zkrácení nutné doby pro aplikaci. Díky našemu vybavení jsme schopni také provádět několik souběžně realizovaných zakázek v jednu chvíli.

Jsme velkoodběratelé nátěrových hmot a stavebního materiálu. Tím získáváme výhodné ceny přímo od výrobců či distributorů stavebních hmot, chemie a barev. Díky pravidelným školením a certifikacím poskytujeme na naši práci a použité materiály ty nejlepší možné záruky v délkách desítek let.

Oprava či výměna fasády?

U našich zákazníků se setkáváme s tím, že si nejsou v některých případech jisti, zda je možné fasádu opravit a natřít, či zda je nutná kompletní výměna fasády.

Pokud je to možné a zadavateli se to finančně vyplatí, navrhneme opravu / renovaci fasády před nátěrem vhodným způsobem. Díky tomu bude fasáda před nátěrem zrenovována a dojde tak k velké úspoře finančních prostředků s poskytnutím kvalitní záruky na celé provedené dílo.

Bezpečnost a vztah k okolí při nátěru fasády

Nátěry fasád Praha

Nátěry fasád Praha

Velice důležitá je také otázka bezpečnosti při přípravě a samotném nátěru fasády. Naše společnost se bezpečnosti věnuje velice pečlivě. Jsme držiteli mezinárodní certifikace IRATA 1 a 2, což znamená bezpečnost samotných pracovníků při práci ve výškách. Dále dbáme na bezpečnost v okolí prováděných prací. Místa pod výkonem naší práce řádně označíme páskou, případně zajistíme dozor odpovědným pracovníkem. Dále používáme pro zvýšení informovanosti o práci ve výšce vlastní informativní cedule.

Pokud se v okolí nemovitosti u které provádíme nátěr fasády nacházejí zaparkované automobily, které není možné přeparkovat, zajistíme zakrytí daných vozů ochrannou plachtou aby nedošlo k případnému poškození laku vozidel.

Reference nátěry fasád

Za každou společnost či jednotlivého řemeslníka vždy nejlépe hovoří reference provedených zakázek. U naší společnosti tomu není samozřejmě jinak. Máme mnoho referencí na provedené zakázky, jako například velký panelový dům o dvaceti dvou patrech v Praze Bohnicích, panelové domy v Praze Modřanech, panelové domy v Kutné hoře, činžovní domy na Praze Žižkov, nebo bytové domy v Řepích a mnoho dalších.

Základní ukázku naší práce uvádíme na fotografiích u tohoto článku, jednotlivé reference poté uvádíme na našem blogu.

Jak nátěry fasád probíhají?

Nejprve se s námi spojte telefonicky, případně prostřednictvím formuláře uvedeného níže, nebo e-mailem. Popište nám stav vaší fasády, velikost objektu a adresu. Po domluvení osobní zcela nezávazné schůzky přijedeme na prohlídku vašeho domu. Při samotné prohlídce vám vysvětlíme postupy práce, zkontrolujeme aktuální stav fasády i na jinak nepřístupných místech.

Po důkladné obhlídce domu vám zašleme v domluvený termín cenovou nabídku s rozpisem prací a možným termínem realizace. Kontrola domu, konzultace a následná cenová nabídka jsou zcela zdarma.

Pokud vám bude naše cenová nabídka vyhovovat, po odsouhlasení zahájíme v domluvený termín realizaci zakázky. Naše společnost dodržuje domluvené termíny zahájení prací a hotová díla předáváme včas dle dohodnutých termínů.

Napište nám co pro vás můžeme udělat