Výškové práce instalace odpadního systému Praha

V listopadu roku 2020 naše společnost Zlana.cz, která provádí výškové práce realizovala zakázku na instalaci odpadního systému ve starším činžovním domě v Praze.

Proč výškové práce?

Možná si pokládáte otázku, proč je pro instalaci odpadního systému potřeba výškových pracovníků? Při běžně prováděných instalací odpadních systémů si instalatéři poradí bez pomocí horolezecké techniky. Standardně totiž není potřeba, jelikož jsou systémy taženy vnitřkem budovy či objektu.

Popis zakázky

Zakázka, kterou naši pracovníci prováděli byla zcela odlišná od běžných instalací uvedeného druhu. Šlo o to, že zaváděný odpadní systém nebyl veden vnitřkem budovy v takzvaných stoupačkách. Projekt byl navržen tak, aby nový odpadní systém byl veden ve starém světlíku budovy. Vzhledem k výšce činžovního domu, která byla pět pater nad zemí bylo nutné provést instalaci pomocí horolezecké techniky. Pro takovouto činnost nejsou běžní řemeslníci vybaveni ani proškoleni a samotná instalace by pro ně byla velice nebezpečná.

Po kontaktování zadavatelem se na místo instalace vypravil náš pracovník na předem domluvenou obhlídku objektu. Po obhlídce objektu a pořízení dokumentace byla vypracována a zákazníkovi zaslána konkrétní cenová nabídka. Cenová nabídka na výškové práce také obsahovala časový harmonogram prováděných činností.

Průběh zakázky

Po odsouhlasení cenové nabídky zákazníkem došlo na samotnou realizaci zakázky. Výškové práce ve starém světlíku činžovního domu jsou velice náročné a to hlavně tím, že se jedná o dosti stísněný prostor. V jednom místě může práce provádět jeden pracovník. Součástí zakázky bylo dobře sestavit odpadní systém podle požadavků instalatérské společnosti a dále také dobré ukotvení celého odpadního systému. Bylo nutné, aby práce prováděli tři pracovníci. Celkem bylo celé dílo provedeno časově během jednoho pracovního dne.

Výškové práce závěrem

Naše společnost provádí výškové práce jak klasického běžného charakteru, tak také speciální, které vyžadují speciální postupy a bezpečnostní opatření viz například výše uvedený příklad. Naši pracovníci jsou držiteli certifikací výškových prací IRATA 1 a 2. Používáme vlastní vozový park dodávkových vozů a značkovou techniku převážně od výrobce PETZL.

 

 

Napište nám co pro vás můžeme udělat