Instalace reklamy na výškové budově Praha

  • Instalace reklamního banneru

Instalace reklamy Praha na výškové budově, kterou prováděla společnost zlana.cz.

Příprava pláště budovy

Před samotnou instalací reklamního banneru bylo nejdříve nutné provést důkladnou opravu vnějšího pláště budovy. Z pláště budovy jsme odstranili již uvolněné drobné části a postižená místa opravili. Při samotné opravě vnějšího pláště naši pracovníci zakryli reklamní prvky, které byly umístěny níže aby nedošlo k jejich poškození. Zároveň jsme také vymezily a uzavřeli prostor pod výkonem naší činnosti, aby nedocházelo vstupu veřejnosti a tím riziku úrazu.

Příprava instalace reklamy Praha

Než je možné zahájit samotnou instalaci reklamy, přesněji reklamního banneru je nutné velice důkladně zkontrolovat a případně znovu upevnit kotvící body v plášti budovy. Kotvící body jsou pevná ocelová oka, která pomocí ocelového lana tvoří rám pro nainstalování samotného reklamního banneru. Po důkladné kontrole rámu je možné přistoupit k samotné instalaci reklamního prvku.

Samotná instalace

Jelikož instalovaná reklama (reklamní banner) měla rozměr 4,5 metru na šířku a 20 metrů na délku museli jsme instalaci provádět ve více pracovnících a postupovat přesně dle navrženého postupu. Reklama byla postupně spouštěna a vyvazována z horní části rámu. Pro vyvázání reklamy byly použity velice pevné gumo lana pro tento účel speciálně vyráběná. Gumo lana zajistí pružnost reklamního banneru při poryvech větru a tím to, že nebudou nárazově namáhána. Zajistí se tak, že při silném větru nedojde k mechanickému porušení banneru, tedy roztržení.

Závěrem

Příprava a samotná instalace probíhali pouze za použití horolezecké techniky, jak říkáme z lana. Po celou dobu jsme měli zajištěný prostor pod výkonem naší činnosti varovnými cedulemi a ohraničující páskou. Naši pracovníci dodržovali veškeré zásady bezpečnosti práce a také veškeré doporučené postupy instalace. Vzhledem k velikosti plochy bylo nutné, aby celou instalaci prováděli čtyři pracovníci. Budova, na které je banner umístěn je obytný panelový dům o jedenácti patrech a banner je uchycen od horní části střechy budovy. Instalace reklamy Praha je pouze jedním z příkladů našeho působení.

Galerie

 

 

 

Napište nám co pro vás můžeme udělat