Opravy fasád

Fasáda je vizitkou každého domu a je třeba o ní průběžně pečovat. Samozřejmě a hlavně v případě výškových budov je sledování stavu fasády náročné a v běžných podmínkách také někdy velice těžké. Může se tedy stát, že fasáda vašeho domu bude potřebovat nějakou rychlou větší či menší opravu.

Oprava či údržba fasád může být plánovaná v té lepší variantě, či neplánovaná při nenadálém havarijním stavu. Havarijní stav fasády potřebuje okamžitou opravu bez zbytečného odkladu. V těchto případech většinou nezbývá mnoho času například na stavbu lešení či zajišťování plošin. Nejrychlejším a také cenově nejvíce dostupným řešením zůstává oprava fasády pomocí horolezecké techniky, kdy v podstatě okamžitě může být realizována náprava.

Opadávající omítka

Opadávající omítka

Při nenadálé události se stává, že například vhledem k povětrnostním podmínkám se začne omítka na fasádě odlupovat. V případě činžovního domu o několika podlažích začíná hrozit riziko zranění lidí, kteří se pohybují okolo domu. Navíc pokud se omítka začíná uvolňovat, nemusí být na první pohled zjistitelný skutečný stav poškození. Při pádu většího kusu omítky může dojít na ohrožení zdraví lidí a odpovědnost v tomto případě ponese majitel či správce domu. Je tedy v první fázi nutné kontrolovaně omítku odstranit tak aby další zřícení nehrozilo. Mnohdy není možné postavit rychle lešení či přistavit plošinu. V takovýchto případech je nejrychlejší způsob řešení této situace využít práce zkušených horolezců a nápravu provádět pomocí horolezecké techniky, při které není třeba stavět lešení ani přistavovat plošinu. Naše společnost provede kontrolované odstranění poškozené omítky a zabrání tak vznikajícímu nebezpečí. Po odstranění tohoto havarijního stavu se s majitelem či správcem objektu dále domluvíme na dalších opravách.

Uvolněná fasáda

Dnešní fasády výškových budov mohou být například ze skla, plastu či lehkých kovů. Stává se, že při silném větru se některý kotevní bod fasády uvolní, vítr ho začne nadzvedávat a postupně začne uvolňovat další kotevní body. Fasáda vašeho domu se tak může zřítit a v případě poryvů větru nekontrolovaně přemístit i několik desítek metrů. Jaké hrozí v tomto případě nebezpeční na zdraví osob, které se pohybují v blízkosti vašeho domu, či na majetku například zaparkovaných automobilech asi nemusíme říkat. V tomto případě je opět nejrychlejším řešením jak opravit fasádu použití horolezecké techniky, která kromě zabezpečení místa pod samotnou událostí nevyžaduje žádné další zábory či stavbu lešení. Fasádu zabezpečíme tak aby další destrukce již nehrozila a s majitelem objektu domluvíme plánovanou opravu.

Oprava zateplené fasády

Další často opravované jsou zateplené fasády. Stává se, že se vám do fasády pustí nezvaný nájemník z ptačí říše, který se rozhodne že, se u vás zabydlí. Fasádu poškodí a v případě, že ji nenecháte opravit, začíná její pozvolná destrukce. V těchto případech se nejedná o rozsáhlá poškození, jedná se o drobné lokální vady, které je nejlepší opravit pomocí horolezecké techniky. Takovéto drobně poškozená místa nejdříve napenetrujeme  penetrací, následně vyplníme elastickým tmelem a imitujeme původní strukturu fasády. Po zaschnutí jsou opravovaná místa okem téměř neviditelná.

Oprava omítky

Po té, co odstraníme akutní havarijní stav omítky vašeho domu, můžeme přistoupit k opravě. V případě že se jedná o opravu jen některých míst a není třeba přistoupit k omítnutí celé stěny nebo domu pomocí horolezecké techniky poškozená místa opravíme. Jelikož jsme při odstraňování havarijního stavu fasády ji celou již zkontrolovali a známe její stav, je tímto práce ulehčená. V případě, že se nejedná o stav havarijní, ale omítka potřebuje drobnější či větší opravy, nejdříve zkontrolujeme její fyzický stav a poté dle rozsahu navrhneme řešení a cenový rozpočet. Po dokončení oprav celou fasádu nově vymalujeme podle přání zákazníka tak aby dům byl opět reprezentativní.

Oprava uvolněné fasády

Poté co pominul havarijní stav, je možné fasádu opravit. Nejdříve zkontrolujeme konstrukci, na které je fasáda namontovaná, zkontrolujeme či případně opravíme kotevní body. Pokud je konstrukce v pořádku, přikročíme k montáži jednotlivých prvků fasády, podle původního projektu. Nepoškozené části fasády vrátíme zpět a připevníme, poškozené nebo zničené části nahradíme novými. Uvedeme tak vaší fasádu do původního reprezentativního vzhledu. Pokud se pod fasádou nachází zateplení vašeho domu, samozřejmě že dochází také ke kontrole tohoto zateplení a jeho stavu. Máte tak jistotu kompletní kontroly, zvláště pak u starších instalací.

Jak zakázka na opravu fasád probíhá?

V případě neodkladného havarijního stavu nás telefonicky kontaktujte, náš specialista přijede na místo události a ihned navrhne řešení. Po schválení řešení začneme s okamžitým odstraňováním havarijního stavu fasády.

Po odstranění havarijního stavu fasády propočítáme náklady na opravu a se zákazníkem domluvíme termín, kdy bude oprava realizovaná.  Do ceny takové opravy se promítá zvláště rozsah opravy, o jaký druh fasády se jedná, kolik pracovníků bude k opravě potřeba a jaká bude skutečná spotřeba materiálu.

Klempířské a jiné prvky na fasádě

Pokud jsou na vaší fasádě umístěné klempířské a jiné prvky (například reklamní držáky, cedule a podobně), dochází také ke kontrole těchto prvků. Při poškození fasády může dojít k jejich uvolnění či částečnému uvolnění. Po kontrole, pokud bude nalezena vada, která bude potřebovat větší opravu, navrhneme klientovi proces opravy. Na některých výškových budovách bývají velmi často uchycené reklamní bannery z potištěného PVC. Tyto bannery v případě správné montáže jsou vystředěné pomocí pružných lan na rámu z ocelového lana. Je vhodné provádět pravidelnou kontrolu tohoto uchycení. Vaši fasádu tak zkontrolujeme do nejmenšího detailu tak abychom odhalili i drobné nedostatky, chyby a opotřebení, které by mohli v budoucnu vést k poruchám či chybám případně k dalším zbytečným zásahům na fasádě domu.

Závěrem

Naše společnost má mnoholeté zkušenosti v oboru výškových pracích. Máme zkušenosti nejen z celé České republiky, ale také z Kanady, Austrálie, USA, Německa a dalších zemí. Opravy a údržby fasád provádíme pravidelně, včetně havarijních oprav fasád. Naši zaměstnanci jsou proškoleni pro výškové práce, mají absolvované kurzy IRATA první a druhé úrovně. Pracujeme pouze se špičkovým vybavením od výrobce PETZL pro výškové práce. Při výškových pracích dbáme nejenom na bezpečnosti našich pracovníků ale také při stupujeme citlivě k vaší nemovitosti. V neposlední řadě je naše společnost velice kvalitně pojištěna u pojišťovny Kooperativa pro případně vzniklé škody při výkonu naší práce. Výše pojistného krytí je stanovena na částku pět milionů korun českých.

Pokud potřebujete řešit stav vaší fasády, neváhejte se na nás obrátit s vaším dotazem. Posouzení stavu vaší fasády a konzultace včetně návrhu řešení je zdarma.

 

Napište nám co pro vás můžeme udělat