Čištění okapů

Čištění okapů by mělo být pravidelnou činností při údržbě vaší nemovitosti. V okapech, které nejsou pravidelně čištěny, se usazují nečistoty ze střech, okolí

Čištění okapů Praha

Čištění okapů Praha

domu a díky ptákům, kteří vaši nemovitost navštěvují. Nečištěný okap poté přestává plnit svou funkci, hrozí že na silného deště, nebude spolehlivě odvádět vodu do okapových svodů a dále pak na ulici či do kanalizace. Tím může docházet k přetékání okapového žlabu a voda následně bude stékat po fasádě, zatékat pod parapety a do oken domu. Tím bude docházek k poškození jak fasády domu, tak také parapetů a oken. Následně se bude zvyšovat vlhkost na fasádě a to může vést ke vzniku plísní na fasádě domu. Vlhká fasáda je dále náchylná pro tvoření hub a také se na fasádě více usazují nečistoty. Taková stav zcela jistě není příjemný pro obývání nemovitosti.

Pokud jsou okapové žlaby nečištěny dlouhou dobu a nánosy usazenin se navyšují, může také docházet k růstu náletových dřevin v okapovém žlabu. Usazené nečistoty, růst rostlin v okapovém žlabu začne nadměrně zatěžovat okapové háky, kterými jsou žlaby přichycené. Následně může začít docházet ke změně sklonu okapových žlabů. Nečištěné a neošetřené okapové žlaby jsou více náchylné k proreznutí a uvolňování ve spojích.

Jak často je nutné čistit okap?

Čištění okapů je vhodné provádět pravidelně. Velice záleží na umístění vaší nemovitosti, zda je umístěna v okolí vzrostlé vegetace a do okapů se vám dostává listí ze stromů, zda je v okolí vaší nemovitosti výskyt velkého množství ptactva, také záleží z jaké střešní krytiny je střechy daného objektu. V neposlední řadě, z jakého materiálu jsou okapové žlaby a svody vyrobeny. Čištění a kontrola okapů se doporučuje nejméně jednou do roka.

Jak probíhá čistění okapů?

Velice záleží na míře znečištění daného okapového svodu. Pokud je okapový svod již velice znečištěn a obsahuje vrstvu usazenin, nejdříve okapový svod vyčistíme mechanicky, tedy tak, že usazeniny ručně z okapového žlabu odstraníme. Po tomto ručním vyčištění dojde k čištění tlakovou vodou tak, aby v okapovém žlabu nezůstaly žádné nečistoty. Veškeré usazeniny dopravíme na zem tak, aby nedošlo k znečištění fasády domu a jeho okolí.

Co okapové svody?

Součástí čištění okapů je také kontrola a vyčištění okapových svodů. Pokud je okap znečištěný a obsahuje nánosy usazenin, lze předpokládat, že i okapový svod může obsahovat nečistoty, které mohou bránit v odtoku vody. Ucpané okapové svody rozebereme, vyčistíme a následně opět usadíme tak aby řádně plnily svou funkci.

Následné činnosti po vyčištění okapů

Poté co budou okapové žlaby a svody vyčištěny, je možné odhalit různé destrukce a poruchy, které byli skryté. Může se jednat o uvolnění spojů okapových žlabů, proreznutí některých částí, uvolnění uchycení okapových žlabů, špatný sklon. Zdokumentujeme veškeré chybné funkce okapů a navrhneme majiteli nemovitosti následné řešení.

Jak čištění okapů probíhá?

Nejprve nás prosím kontaktujte telefonicky, emailem případně přes formulář umístěný níže. Dobře nám popište stav vašich okapů, případně zašlete fotografie, odhadovanou délku okapů a počet pater domu. V případě nutnosti si s vámi domluvíme schůzku a prohlídku objektu. Následně vám zašleme cenovou nabídku a časový rozvrh práce. Pokud vám bude nabídka vyhovovat rádi zahájíme práce na vašem objektu.

Čištění okapů provádíme pomocí horolezecké techniky. Z tohoto důvodu není nutné přistavení plošiny a také není rozhodující výška a počet pater vaší nemovitosti. Čištění okapů provádíme jak na velkých bytových domech a různých průmyslových objektech, ale také na menších rodinných domech.

Napište nám co pro vás můžeme udělat