Opravy okapů

Co je to okap?

Okap je místo, ze kterého při dešti odtéká ze střechy voda. Jedná se tedy o spodní okraj střechy. Pod okapem jsou umístěné okapové žlaby, které odtékající vodu zachycují a odvádějí do okapových svodů. Okapové svody vodu dále odvádějí do jímek, kanalizace nebo na zahradu.  

Pokud není pod okapem umístěný okapový žlab tak voda ze střechy nekontrolovaně stéká na zem. Může způsobovat podmáčení domu a také může stékat po fasádě, dále do oken a způsobovat tak výrazné škody. V tomto případě také platí rčení „dostat se z deště pod okap“.

I když jsme tedy nazvali tuto sekci oprava okapů, jedná se tedy přesněji řečeno o opravu okapových žlabů a svodů. Lidé většinou vyhledávají spíše opravy okapů a z tohoto důvodu je sekce takto pojmenovaná.

Opravy okapů – okapových žlabů

Opravy okapů

Opravy okapů

Okapové žlaby jsou dnes vyráběny z různých materiálů, například z mědi, pozinku, rheinzinku ale můžete také narazit na okapové žlaby plastové. Nejlépe hodnocené co se trvanlivosti týče, jsou žlaby měděné. Bohužel dnešní doba je plná různých nenechavců a drobných zlodějíčků, které měděné žlaby přitahují obrovskou silou. Nehledě na nebezpečí se je mnohdy snaží odcizit z jakéhokoli alespoň trochu přístupného místa.

Ať již máte okapový žlab z jakéhokoli materiálu, je zcela jisté, že dříve či později pokud se nebudete o žlab řádně starat (ale i v tomto případě) dojde k nějakému porušení. Může dojít k uvolnění či netěsnosti žlabu a je nutné zajistit opravy okapů na části domu či na celém domě. Pokud tak nastane, přestává žlab plnit na sto procent svou funkci a začíná docházet ke škodám na nemovitosti. V případě, že není voda sváděna do okapového svodu, může stékat po fasádě, na parapety oken, může zatékat do oken a způsobovat další škody na domě.

V těchto případech je dobré se obrátiti na naši společnost. Naši pracovníci v domluvený termín přijedou k vaší nemovitosti  a zkontrolují stav okapu. Vzhledem k tomu, že se naše společnost specializuje na práci ve výškách, není tedy rozhodující, zda bydlíte v malém rodinném domku či zda vlastníte bytový dům o několika podlažích.  V jakékoli výšce okapový žlab zkontrolujeme, uvolněné části opět pevně spojíme, dále také překontrolujeme okapové háky, na kterých je žlab uložen a případě je také nově upevníme.

Výměna okapů, okapových žlabů a svodů.

Výměna okapů

Výměna okapů

Pokud jsou okapy, žlaby a svody již za hranicí své životnosti, je třeba přistoupit k jejich výměně. Při naší činnosti vždy řádně označíme místo, kde pracujeme informačními cedulemi a výstražnou páskou tak, aby případní procházející byli informování o práci ve výškách a zbytečně se nepřibližovali k nemovitosti. Okapové žlaby rozebereme a kontrolovaně spustíme na zem tak aby nedošlo k poškození domu nebo jeho okolí. Zkontrolujeme a případně vyměníme ve správném sklonu okapové háky a umístíme okapové žlaby. Žlaby spojíme podle montážního postupu daného výrobcem.  Dále namontujeme nové svodové objímky a upevníme okapový svod.

 

 

Kontrola okapů

Mnohdy se stává, že si zákazník není jistý stavem okapů, žlabů a okapových svodů a přeji si pouze znát stav v jakém tyto části domu jsou. V takovém případě zajistíme kontrolu včetně fotodokumentace. Na základě této kontroly a dodaných fotografií se zákazník poté může rozhodnout kdy a v jakém rozsahu zahájí opravy okapů a zda vůbec.

Montáže ochranných prvků okapů.

Kromě opravy a výměny okapů nabízíme také montáže ochranných prvků proti ptactvu formou umístění hrotů, které ptactvu nedovolují usednout na hranu okapového žlabu.

Výškové práce – opravy okapů

Na závěr přikládáme informaci, jak taková zakázka probíhá. Nejdříve nás prosím kontaktujte a to buď telefonicky nebo emailem a popište nám jakou práci od nás budete potřebovat. Spojíme se s vámi a v případě potřeby si domluvíme prohlídku objektu, kde je třeba opravy okapů provádět. Po prohlídce objektu a upřesnění jaká konkrétní činnost je třeba vám zašleme nezávaznou cenovou nabídku včetně časového odhadu prováděných prací. Pokud vám bude naše nabídka vyhovovat, domluvíme konkrétní datum zahájení prací.

Naše společnost zlana.cz s.r.o. má realizované zakázky po celé České republice a naši pracovníci mají zkušenosti nejen z Prahy a České republiky, ale také z USA, Austrálie, Kanady, Německa a dalších zemí. Dále jsou naši pracovníci držiteli mezinárodní certifikace IRATA 1 a 2, která je některými našimi zákazníky přímo vyžadována pro objednání našich služeb.

Děkujeme za návštěvu našich stránek a budeme se těšit na případnou spolupráci.

 

Napište nám co pro vás můžeme udělat