Mytí střešních oken Praha 1

V listopadu 2020 společnost zlana.cz získala zakázku na mytí střešních oken a skleněné střechy na historickém domě v samotném centru Prahy. Mytí oken probíhalo konkrétně na Praze 1.

Příprava zakázky na mytí střešních oken

Poté, co zákazník kontaktoval naši společnost se v přesný den a v domluveném čase dostavil technik společnosti zlana.cz na místo výkonu práce. Po důkladné obhlídce prostoru, ve kterém bylo třeba umýt střešní okna a prosklenou střechu byla klientovi připravena konkrétní cenová nabídka včetně časového harmonogramu prováděných prací. Zákazník byl také předem seznámen s postupem mytí. Plochy, které bylo třeba umýt již několik let nebyly několik let pravidelně čištěné.

Průběh mytí střešních oken

Střešní okna a samotnou prosklenou střechu bylo nutné důkladně umýt jak z venkovní strany tak také z vnitřní strany. Vzhledem k tomu, že jak jsme již uvedli bylo mytí několik let odkládáno bylo nutné provést takzvané hloubkové čištění. Při tomto postupu dochází nejdříve k mechanickému odstranění hrubých nečistot, poté k hrubému mytí a nakonec ke konečnému mytí s následným přeleštěním plochy. Některé procesy bylo nutné opakovat i vícekrát.

V případě mytí z vnitřní části bylo nutné velice důkladně zakrýt veškeré interiérové prvky pro případ nechtěného namočení.

Mytí oken a střechy probíhalo celkem dva pracovní dny a prováděli ho tři pracovníci naší společnosti. Při realizaci jsme jako vždy používali značkové vybavení pro výškové práce a kvalitní ověřené pracovní pomůcky včetně přípravků.

Závěrem

Mytí oken, střešních oken, fasád, prosklených fasád a dalších prvků na budově je vhodné provádět alespoň dvakrát ročně. V případě, že se údržba opozdí a v některých případech i o několik let je následné mytí mnohem náročnější. Na plochách se usadí hrubé nečistoty, prach, smog i trus ptáků. Následné mytí tak vyžaduje větší úsilí pracovníků, některé procesy je nutné opakovat vícekrát aby bylo dosaženo výborného výsledku. Mytí po několikaleté pauze tak vychází majitele či správce objektu dráže, než by tomu bylo při pravidelné plánované údržbě.

 

 

 

Napište nám co pro vás můžeme udělat